Recent Submissions

 • สภาฯ มทร.กรุงเทพ แต่งตั้ง รักษาราชการแทนอธิการบดี 

  บ้านเมือง (บ้านเมือง, 2564-09)
  .. (มทร.กรุงเทพ) มีมติที่ประชุมแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลจากการสรรหาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร ...
 • กลุ่ม 9 ราชมงคลลุย THAI MOOC 

  เดลินิวส์ (เดลินิวส์, 2564-09-13)
  กลุ่ม 9 ราชมงคลลุย 'THAI MOOC' ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบออน ...
 • 9 มทร.หนุนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  ไทยรัฐ (ไทยรัฐ, 2564-09-13)
  9 มทร.หนุนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด ...
 • สะสมหน่วยกิตเรียนข้าม มทร.ได้ 

  ไทยรัฐ (ไทยรัฐ, 2564-09-13)
  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด โดยเผยแพร่ผ่านระบบ Thai MOOC ...
 • 9 ราชมงคลเปิดหลักสูตรออนไลน์เรียนข้ามสถาบัน 

  ไทยโพสต์ (ไทยโพสต์, 2564-09-13)
  กรุงเทพฯ * 9 ราชมงคลจับมือลุยเปิด "THAI MOOC" สอนออนไลน์ ให้นักศึกษาเรียนเข้าสถาบันได้ และเปิดให้ประชาชนเรียนฟรี 24 วิชา นายสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัย ...
 • 9 ราชมงคลจับมือร่วมลุย 'THAI MOOC' สอนออนไลน์-นศ.เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  แนวหน้า (แนวหน้า, 2564-09-18)
  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบเปิด โดยเผยแพร่ผ่านระบบ Thai ...
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

  มติชน (มติชน, 2564-09-24)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

  มติชน (มติชน, 2564-09-25)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
 • ประมวลภาพวันคล้ายวันสถาปนา มทร.กรุงเทพ ประจำปี 2562 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562-01-18)
  ประมวลภาพวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
 • โปรดเกล้าฯ'ชาญ ถนัดงาน' นายกสภา'มทร.กรุงเทพ' พร้อม กรรมการชุดใหม่ 

  ไทยโพสต์ (ไทยโพสต์, 2564-09-20)
  ไทยโพสต์ 20 ก.ย.64- รายงานข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ว่ามีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญ ถนัดงาน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ...
 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี-นายกสภา 

  ไทยรัฐ (ไทยรัฐ, 2564-09-18)
  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี-นายกสภา เผย 5 อธิการที่ถูกร้องเรียนไร้ปัญหา คนดัง-อดีตรัฐมนตรีนั่งนายกฯม.ดัง ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้ ...
 • โปรดเกล้าฯ'ชาญ ถนัดงาน'นายกสภา'มทร.กรุงเทพ' กรรมการชุดใหม่ 11 ราย 

  ไทยโพสต์ (ไทยโพสต์, 2564-09-20)
  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ชาญ ถนัดงาน" เป็นนายกสภา มทร.กรุงเทพ และกรรมการชุดใหม่ 11 ราย มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย.เป็นต้นไป รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ...
 • โฆษณา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

  ข่าวสด (หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย), 2564-09-22)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
 • ภาพกิจกรรมโฮมฮัก ผูกเสี่ยว เที่ยวสงกรานต์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2564-04-05)
  ภาพกิจกรรมงานโฮมฮัก ผูกเสี่ยว เที่ยวสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ภาพกิจกรรมกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2561-11-04)
  ภาพกิจกรรมงานกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เป็นตัวเเทนรับผ้าไตรพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
 • วช.-มทร. ยกระดับท่องเที่ยวเมืองรอง จ.ชุมพร แนะใช้นวัตกรรมสกัดเย็นกาแฟพรีเมียม 

  Siamrathnews.com (siamrathnews.com, 2564-08-23)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมชุมชนกาแฟโรบัสตาพรีเมียม จ.ชุมพร นำนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...
 • มทร.กรุงเทพ ยกระดับ 'ชุมพร' แนะใช้นวัตกรรมสกัดเย็นกาแฟพรีเมียม 

  กรุงเทพธุรกิจ (เว็บไซต์ .bangkokbiznews.com, 2564-08-24)
  กระตุ้นบริโภคออนไลน์! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมชุมชนกาแฟโรบัสตาพรีเมียม จ.ชุมพร นำนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานก ...
 • การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

  ดวงฤทัย ธำรงโชติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2564)
  ตำราการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำคำอธิบายรายวิชา 6-122-211 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ อาหาร ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ...
 • ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 14 ปี มทร.กรุงเทพ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562-01-18)
  ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี มทร.กรุงเทพ วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ภาพข่าว: ร่วมมือ (ราชมงคลกรุงเทพ) 

  มติชน (มติชน, 2564-09-01)
  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามในพิธีลงนามสัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่าที่ดินว่างเปล่า สร้างโรงพยาบาล และโรงแรม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ กับกิจการค้าร่วม โดยบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง ...

View more